כאשר חברה רוצה לשנות את שמה, בדומה לרישום חברה, רשם החברות בוחן את שם החברה כדי לוודא שהוא אינו דומה לשם של חברה קיימת בצורה שתגרום להטעיה כלשהי של הציבור וששם החברה אינו עלול לפגוע ברגשות הציבור. 

חברה מפרת חוק אינה יכולה לשנות את שמה.

שתפו