רישום חברה הינו הליך בירוקרטי הנעשה מול רשם החברות. מטרת ההליך היא הקמת ישות חדשה ונפרדת מבעלי המניות הנקראת "חברה".

הליך רישום חברה חדשה מחייב כתיבת תקנון, שהוא הסכם מחייב בין החברה לבין בעלי המניות ובינם לבין עצמם והוא חייב לכלול לפחות ארבעה סעיפים: שם החברה, מטרותיה, הון המניות הרשום של החברה ומידע הנוגע להגבלת אחריות. בעת רישום החברה יש צורך בבעל מניות אחד ודירקטור אחד שירשמו במרשם רשם החברות.

בעלי המניות הם האנשים או הגופים המחזיקים במניות החברה והם בעליה של החברה. החוק מציין מספר החלטות שלא ניתן לקבל ללא קבלת החלטה של בעלי המניות, כגון שינויים בתקנון, הגדלת הון ועוד. דירקטוריון החברה הוא הגוף הממונה על ידי בעלי המניות, בכדי לשמור על האינטרסים הכלכליים והאסטרטגיים של בעלי המניות, בין היתר קובע הדירקטוריון את יעדי החברה, האסטרטגיה העסקית שלה ודרכי הפעולה שלה.

עבודה מול רשם החברות היא ההתמחות שלנו במור & גולד.

  • אנו נכין עבורך את כל המסמכים הנדרשים לרישום החברה.
  • נגיע עד אליך לחתימה על המסמכים ונגיש אותם עבורך.
  • נבצע עבורך את בדיקת השם מול רשם החברות, על מנת לוודא שהוא פנוי.
  • בדיקת כשירות חברי הדירקטוריון הנבחרים לשמש בתפקיד זה, וכן אפשרותם של בעלי המניות להיות בעלי חברה, בכפוף להוראות הדין.

אנו מקפידים על השירות הטוב ביותר תוך מתן דגש על ליווי אישי ומקצועי לאורך כל הדרך עד לרישום החברה שלך.

רישום חברה לבעלי שליטה בחברות מפרות חוק

על פי החוק, אם אתה בעל שליטה בחברה מפרת חוק, כלומר חברה שיש לה חובות לרשם החברות או שלא הגישה דו"ח שנתי עדכני, אינך יכול להירשם כבעל מניות בחברה חדשה, למעט חריגים המקבלים אישור מיוחד, בתנאים מסוימים, מרשם החברות.

אנחנו במור & גולד נדאג לקבל את האישורים הנדרשים על מנת לאפשר לך להקים חברה חדשה במהירות האפשרית, ללא צורך לחכות לפירוק החברה וללא צורך בתשלום החובות הישנים.

שתפו