מהו פירוק מרצון של חברה? וכיצד ניתן לבצע? - Mor & Gold

חברה שאינה פעילה אך לא עברה פירוק ממשיכה להיות מחויבת בתשלומים השנתיים לרשם החברות, והקנסות המצטברים יכולים להגיע לעשרות אלפי שקלים. התעלמות המקנסות עשויה להביא להכרזה על החברה כחברת מפרת חוק, והטלת הגבלות שונות על בעלי המניות בחברה ו/או על חברי הדירקטוריון. בהנחה שלחברה אין חובות אחרים לספקים או נושים הליך פירוק חברה מרצון הוא האופציה הטובה ביותר.

במקרים רבים פירוק חברה נובע מחדלות פרעון, כלומר חוסר יכולת כלכלית לפרוע חובות. במקרים כאלה בית המשפט עשוי להתערב. הליך פירוק חברה מרצון הוא הליך בו החברה עוברת פירוק מרצון ללא התערבות בית המשפט, ללא כונס נכסים, ומאפשר סגירת חברה בצורה הטובה ביותר.

רשם החברות
במקרים בהם אין לחברה נושים או חובות, כאמור, סגירת חברה חשובה בעיקר כדי לא לצבור חובות לרשם החברות וכדי לא להיות מוכרזת כחברה מפירת חוק. סגירה או פירוק חברה בע"מ מאפשרת למחוק את שמה מרשימת החברות הרשומות והפסקת תשלום האגרה השנתי. במקרים מסוימים ניתן לבטל קנסות שהוטלו על בעלי החברה בשל אי-תשלום מתמשך ואף לבטל את התשלום המקורי עד שבע שנים אחורה, במידה ומוכח כי בחברה לא הייתה שום פעילות עסקית בשנים אלה.

כאמור, במידה והחברה לא פורקה ועדיין נמצאת ברישומי רשם החברות, עליה להמשיך לשלם את התשלום השנתי, ובמידה ומדובר באי-תשלום מתמשך יוטלו קנסות גבוהים ואישיים על בעלי המניות בחברה וכן הגבלות אישיות על פעילות עסקית של בעלי המניות, חברי הדירקטוריון או בעלי החברה.

קבלת ההחלטה
ההחלטה על פירוק חברה מרצון יכולה להתקבל בדירקטוריון החברה מסיבות שונות, אך בדרך כלל בקשות לפירוק מרצון מתקבלות בעיקר מחברות אשר מפסיקות להתקיים הלכה למעשה ומפסיקות לקיים פעילות עסקית. במקרה כזה אין הצדקה להמשך קיומה של החברה כישות עסקית. סיבה נוספת לבקשת פירוק או סגירת חברה היא רצון לשנות באופן יסודי את מבנה החברה ואז היא מפורקת ונבנית מחדש.

הליך הפירוק מרצון חייב להתחיל בקבלת החלטה מסודרת של בעלי המניות בחברה במסגרת אסיפה מיוחדת שכונסה לצורך זה, בהתרעה של 21 יום לפחות ממועד האסיפה, כולל הודעה מפורטת על נושא האסיפה. באסיפה עצמה ההסכמה על הליך הפירוק חייבת להתקבל ברוב של לפחות 75% מבעלי זכות ההצבעה שנכחו בה.

ביצוע הליך הפירוק
פירוק חברה מרצון אמנם אינו כולל ליווי של בית המשפט, אך היות וחברה בע"מ היא גוף משפטי ולא רק עסקי יש להגיש טפסים שונים הן לבית המשפט והן לרשם החברות והוא חייב להתבצע לפי סדר מסוים, בכפוף לתנאים מסוימים. החלטות מסוימות בהליך חייבות להתקבל באסיפה מיוחדת של בעלי המניות, בדומה לקבלת ההחלטה על הפירוק. על כל שלב בהליך הפירוק יש להודיע באופן מיידי למשרדי רשם החברות, והיא חייבת להיקלט במשרדים תוך זמן מסוים המוגדר מראש. איחור בהגשת הטפסים או חוסר יידוע של רשם החברות מבטל, למעשה, את קיומו של ההליך. הפרוצדורה להגשת הטפסים ברורה ומסודרת למי שמתמצא בה, אך עשויה להיראות מורכבת וכאוטית למי שאינו מנוסה בפירוק חברות.

כאשר הליך פירוק חברה מרצון מתבצע בצורה טובה ונכונה, בליווי מקצועי, הוא יכול להסתיים תוך חצי שנה עד שנה, ובמקרים מסוימים גם תוך 4 חודשים. מנסיוננו אנו יכולים לומר שבמקרים בהם חברות נכנסות להליכי פירוק מרצון ללא ליווי מקצועי התהליך עשוי להימשך יותר משנה, ועל הדוחות הרגילים שצריכים להיות מוגשים נוספים דוחות מפרק שונים על מצב ההליך.

ההמלצה היא, כמובן, לבצע פירוק חברה מרצון בכל מקרה של הפסקת הפעילות העסקית, וכמה שיותר מהר מרגע הפסקת הפעילות. ליווי מקצועי בהליך הפירוק חיוני לסיומו המהיר של ההליך ולביצוע הנכון שלו, מבחינה כלכלית ומבחינה משפטית, ויכול להוות את ההבדל בין סיום הליך מהיר ונטול קנסות לבין תשלומים גדולים ומיותרים והליך ממושך ומתיש.

שתפו

נגישות
צרו קשר
close slider

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם

ניתן לפנות אלינו בווטסאפ עם הפנייה למספר: 0507775908
גלילה לראש העמוד