מהו פירוק חברה מרצון עבור חברה ללא כושר פירעון? - Mor & Gold

בדרך כלל, הליך פירוק חברה מרצון נעשה עבור חברות שהחליטו לסיים את פעילותן ואין להן חובות או שהן בעלות כושר פירעון לחובות קיימים. אולם, חשוב לדעת שגם במצב של חדלות פרעון, כלומר שלחברה אין יכולת לפרוע את חובותיה או לעמוד בהתחייבויותיה הכלכליות, ניתן לבצע הליך של פירוק חברה מרצון שהליכיו דומים להליך הפירוק הרגיל אך הם נעשים בשליטת הנושים.

פירוק חברה מרצון
כאשר חברי הדירקטוריון של החברה  או בעלי המניות בה מחליטים שהחברה הגיעה לסוף דרכה, בשל חובות או אי-יכולת להצדיק את קיומה מבחינה כלכלית, הם יכולים לפתוח בהליך פירוק מרצון על ידי נושים. חשוב לשים לב שלא מדובר בחברה שהוגדרה מפרת חוק, אלא חברה שיזמה בעצמה את הליך הפירוק.

במקרה כזה, יש לזמן אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה ומיד לאחריה אסיפת נושים, בצורה הקבועה בחוק, כולל פרסום מועד האסיפה לפחות 21 ימים לפני קיומה. שתי האסיפות צריכות להיערך בצורה נכונה, ובסופו של דבר שני הגופים – בעלי המניות והנושים, צריכים להציע מינוי מפרק לחברה. בעלי המניות יכולים להמליץ על מפרק, אך ההחלטה הסופית בדבר זהות המפרק היא של הנושים. על פי החלטת הנושים יכול להתמנות גם גוף מבקר להליך. באחריות בעלי המניות של החברה להודיע לרשם החברות על הפירוק תוך 7 ימים מרגע קבלת ההחלטה.

פירוק בשליטת הנושים

בהליך פירוק חברה מרצון עבור חברה ללא כושר פרעון הנושים שולטים בהליך כולו, כיוון שזכותם קודמת לזכותם של בעלי המניות בחברה. על המפרק מטעם הנושים לבצע כינוס נכסים וסילוק חובות עד כמה שניתן, בהתאם לרשימת בעלי החוב שמגישים הנושים וסדרי העדיפויות שנקבעו לתשלומים. ברשימת הנושים יכולים להיות כלולים גם עובדי החברה שמשכורותיהם לא שולמו.

המפרק נושא באחריות לתקינות התהליך, ועליו להגיש הודעה בדבר מינוי כמפרק החברה תוך 21 יום מהמינוי, כשהגוף המבקר, אם מונה כזה, מפקח עליו.

 

פירוק חברה מרצון הוא תמיד הדרך הטובה והמהירה ביותר לסיים את פעילותה, בין אם יש לה כושר פרעון ובין אם אין לה. כך או כך, אתם מוזמנים לפנות אלינו לקבלת ייעוץ בדבר פירוק החברה.

שתפו

נגישות
צרו קשר
close slider

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם

ניתן לפנות אלינו בווטסאפ עם הפנייה למספר: 0507775908
גלילה לראש העמוד