בעבר פעולות ברשם החברות היה ניתן לבצע רק באמצעות הגשת מסמכים מקוריים לרשם החברות, באמצעות הגשה ידנית בסניפי רשם החברות או שליחת מסמכים בדואר. כיום ניתן להגיש דוח שנתי, שינוי בהרכב הדירקטוריון, העברת מניות, הקצאת מניות ופעולות נוספות באמצעות אתר ביצוע הפעולות המקוונות של רשם החברות.

כדי לבצע דיווחים אלה יש להסמיך אדם בעל חתימה אלקטרונית לדווח לחברה. רוב הפעולות מאושרות תוך שעה מהגשתן.

שתפו