דירקטוריון החברה הוא הגוף אשר קובע את יעדי החברה והאסטרטגיה העסקית שלה תוך פיקוח על דרך הגשמתם. כאשר אחד הדירקטורים הרשומים חדל לכהן כדירקטור בחברה או שמונה דירקטור חדש, יש לעדכן את מרשם החברה ברשם החברות בשינוי.

בהתאם לחוק יש לדווח לרשם החברות על כל שינוי בהרכב הדירקטוריון תוך ארבעה עשר ימים מיום השינוי. חשוב מאוד לדווח בהתאם לחוק, כיוון שאי דיווח במועד יכולה לגרור עיצום כספי על החברה בסך 7,880 ש"ח.

שתפו